Zorgpact heeft weer een aantal nieuwe koplopers mogen verwelkomen. Waar houden ze zich mee bezig? Wat is vernieuwend? Wat is hun bijdrage aan de Kopgroep en wat verwachten ze ervan?   

Vivette van Cooten
Vivette van Cooten

GET-Lab: ‘Wellicht inspireert dit anderen tot een soortgelijk initiatief’

In het GET-Lab voeren studenten van Avans Hogeschool in Breda praktijkgericht onderzoek uit naar (het gebruik van) technologie in de zorg. Zorgtechnologie biedt mogelijkheden genoeg, maar wanneer is het effectief?

Experimenteren met zorgtechniek is goed, maar het is belangrijk om vanuit het perspectief van de cliënt te bezien wat goed werkt. Projectleider Vivette van Cooten (Avans Hogeschool): ‘Zorgtechnologie is steeds meer in opkomst. Maar we weten nog onvoldoende over de ervaringen van wat wel en niet werkt in de echte wereld. Daarom is onderzoek naar die ervaringsverhalen zo belangrijk. De resultaten van ons onderzoek zijn de basis voor de workshops met zorgprofessionals binnen GET-Lab. Zij gaan ermee aan de slag en koppelen hun ervaringen weer aan ons terug. Zo krijgen we inzicht in de kritische succesfactoren van zorgtechnologie.’

Van Cooten wil graag ervaringen delen met andere koplopers. ‘Wellicht inspireert het andere partijen tot een soortgelijk initiatief. Of kunnen wij GET-Lab uitbreiden met nieuwe samenwerkingspartners.’

Jacqueline Karsten
Jacqueline Karsten

Naar aanleiding van de Kopgroepbijeenkomst eind maart zijn onze leraren op bezoek geweest bij andere koplopers om te zien wat ze doen'

Landlustlab: ‘Gesprekken houden ons scherp’

Zestien mbo’ers van ROC Amsterdam en ROC Top (Almere) zetten zich in voor de bewoners van de wijk Landlust: ze organiseren verschillende activiteiten en verlenen bijvoorbeeld informele zorg. Zo brengen ze mensen naar de kaartclub of gaan met ze naar de markt. In buurthuis het Landhuis inventariseren de studenten in samenwerking met de coördinator mogelijke activiteiten voor de buurt en gaan daarmee aan de slag.

Studenten sociaal-cultureel werk en maatschappelijke zorg van verschillende niveaus werken er als team samen. Deze crossovers zijn bijzonder, zegt Jacqueline Karsten, programmamanager Zorg en Welzijn van ROC Amsterdam. ‘Studenten leren op deze manier breder te kijken en samen te werken met andere disciplines.’

Als het nodig is, worden er lessen gegeven in het Landhuis. Leren in de praktijk heeft veel meerwaarde. ‘Zonder aan te kondigen, stond laatst een aantal studenten bij een mevrouw op de stoep die hulp nodig had. Ze schrok daar zo van, dat ze zei dat ze niets nodig had en deed de deur dicht. Toen onze studenten terugkwamen, ging de docent met ze in gesprek over dit voorval. Zij koppelde er een les gesprekstechniek aan vast om de studenten te leren hoe ze het anders aan kunnen pakken. Op school krijgen ze ook lessen gesprekstechniek, maar niet naar aanleiding van een recente ervaring in de praktijk. Tegen de tijd dat je het nodig hebt, ben je die gesprekstechnieken vergeten.’

Zinvol bezig zijn

De roc’s zijn blij koploper te zijn, omdat het bevestigt dat ze vernieuwend bezig . ‘Dit moedigt ze onze docenten aan om anders te werken. Verder doen ze veel inspiratie op tijdens bijeenkomsten met andere koplopers. Naar aanleiding van de Kopgroepbijeenkomst eind maart zijn onze leraren op bezoek geweest bij andere koplopers om te zien wat ze doen, zoals het Graafschap College, Friesland College en Mondriaan College.

Het is goed om ideeën uit te wisselen met andere koplopers over vragen als: hoe zorg je ervoor dat studenten zinvol bezig zijn? En: hoe organiseer je de lessen op locatie, als de ruimte beperkt is?’

Lydia van Baak
Lydia van Baak

'Ik zou graag van andere wijkleerbedrijven willen weten hoe zij hun samenwerking met scholen vormgeven'

Innovatieve stages: ‘Vooral brengen’

Zorg- en welzijnsorganisaties en scholen in de regio Zuid-Holland-Zuid hebben zes nieuwe stagevormen geïntroduceerd om meer en betere stages te creëren.

Zo maken BOL-studenten niveau 2 kennis met alle aspecten van de zorg, doordat ze om de zes weken veranderen van werkzaamheden bij de zorginstelling: huishouding, activiteitenbegeleiding en zorg. Binnen het project Stagebuddy begeleiden BBL-studenten – die hierin een training hebben gevolgd – BOL-studenten. Hierdoor kon de zorginstelling een extra werkbegeleider in dienst nemen en plaats bieden aan meer stagiaires. En in het project Ekstra mogen stagiares niet alleen meelopen, maar ook individuele activiteiten organiseren voor cliënten.

Doel van deze en andere initiatieven is de kwantiteit en kwaliteit van stageplaatsen vergroten. Binnen het Zorgpact wil Innovatieve stages vooral ‘brengen’, zegt Lydia van Baak van Werkgeversvereniging Zuid-Holland-Zuid. ‘We willen graag laten zien wat er in onze regio gebeurt met deze nieuwe vormen van stages. We hebben hier goede ervaringen mee en die willen we graag delen.’

Femke Spruijt
Femke Spruit

Helpende Handen Dordrecht: ‘Hoe geef je beter vorm aan samenwerking met scholen?’

Het Wijkleerbedrijf Helpende Handen in Dordrecht is het eerste wijkleerbedrijf in Nederland. Het wijkleerbedrijf is het resultaat van een samenwerking tussen Dordtse zorginstellingen, gemeente Dordrecht, een woningcorporatie en het ROC da Vinci en het Hoornbeeck College. Mbo’ers helpen en ondersteunen mensen thuis met allerlei klussen, zoals boodschappen doen, maaltijden bereiden, gezelschap en doktersbezoek.

De stagiaires werken nauw samen met andere professionals die mensen thuis helpen, zoals wijkverpleegkundigen, leden van het sociaal wijkteam en wijkbeheerders. Het initiatief heeft inmiddels geleid tot meer startkwalificaties, minder voortijdig schoolverlaten en meer doorstroming naar niveau 3 dan het landelijk gemiddelde.

Projectleider Femke Spruit: ‘Wij bieden ook een schakelprogramma aan, zodat studenten bij ons kunnen werken en op school in het volgende niveau (mbo2) kunnen instromen. Voor excellente stagiaires is er bovendien een speciaal programma, dat erop is gericht hen een baan aan te bieden.’

Als eerste wijkleerbedrijf in Nederland vindt Helpende Handen Dordrecht het vanzelfsprekend lid te zijn van de Kopgroep. ‘Ik ben benieuwd naar de verhalen van andere wijkleerbedrijven. Een aantal zaken kan namelijk bij ons in de regio nog beter worden georganiseerd. Zo vind ik dat sommige scholen nog erg gericht zijn op hun eigen onderwijsprogramma. Ik zou graag van andere wijkleerbedrijven willen weten hoe zij hun samenwerking met scholen vormgeven. Hebben ze bijvoorbeeld afspraken gemaakt over vrije keuzedelen. Ook ben ik benieuwd hoe je de samenwerking met het sociaal wijkteam kan verbeteren.’

Anne-Marije Dijkman
Anne-Marije Dijkman

Leerwerkplaats De Koekoek: ‘Verbetering mogelijk?’

De Koekoek is een kleinschalige woonvorm voor ouderen met dementie. Professionals werken er samen met studenten uit verschillende leerjaren van het ROC A12 (Ede), MBO Hoornbeeck (Amersfoort) en de Christelijke Hogeschool (Ede).

Een docent van een van deze scholen geeft bij toerbeurt les op De Koekoek. Dat gebeurt op basis van een onderwijsprogramma dat de scholen hebben ontwikkeld, met medewerkers en stagiaires van De Koekoek. De mbo- en hbo-studenten werken ook samen aan specifieke thema’s, en wisselen kennis en ervaring uit tijdens intervisiemomenten in intervisiegroepen.

Ook buiten het werk bij De Koekoek zoeken de studenten elkaar op. BPV-coördinator Anne-Marije Dijkman: ‘Wij stimuleren dit. Jongerejaars hebben bijvoorbeeld nog weleens moeite om te reflecteren. Een van deze studenten heeft de hulp ingeschakeld van een ervaren hbo’er bij het schrijven van een reflectiestuk.’

Dijkman bespreekt haar ervaringen met de scholen. ‘Twee scholen betrekken ons bij de ontwikkeling van hun curriculum. De Koekoek werkt nu alleen nog met studenten verpleegkunde, maar wil in de toekomst ook plaats bieden aan SPW- en SPH-studenten in opleiding.’

Dijkman is op zoek naar koplopers die een soortgelijk initiatief hebben opgezet. ‘Misschien dat we bepaalde zaken anders of nog beter kunnen opzetten.’