Zorg en Welzijn zijn de banenmotor van de Nederlandse economie. Het is een belangrijke, maar ook typische banenmarkt. Economische conjuncturele schommelingen hebben namelijk weinig effect op de werkgelegenheid in zorg en welzijn. Maar er zijn wel veel verschuivingen op de arbeidsmarkt. Tijdig bijscholen of omscholen is dan ook van belang om aan het werk te blijven en cliënten goede zorg te bieden. Om dit voor elkaar te krijgen, moeten het Rijk, werkgevers en opleidings- en onderwijsinstellingen goede voorwaarden scheppen. Sinds kort is het ministerie van SZW actief betrokken bij het landelijke Zorgpact. Wat kunnen zij doen?

Willibrord Kruijsen
Willibrord Kruijsen

Willibrord Kruijsen is namens SZW aangesloten bij het Zorgpact. ‘Onze betrokkenheid is een wens vanuit de regio. Men wil bijvoorbeeld graag weten welke mogelijkheden er zijn om een leven lang leren te stimuleren. Hiervoor hebben we verschillende regelingen. Ik wil hier graag meer bekendheid aan geven. Daarnaast wil ik weten of er belemmeringen zijn, waarvoor we ons beleid eventueel moeten aanpassen.’ 

Oplossingen voor knelpunten

Kruijsen heeft tot nu toe aan één bijeenkomst van de Kopgroep deelgenomen. Hij was aangenaam verrast. ‘Het viel mij op dat een aantal deelnemers goede oplossingen had gevonden voor knelpunten en deze deelden met de andere koplopers. Aanpassing van beleid was hiervoor niet nodig. Maar als er geen oplossingen voorhanden zijn, gaan we hier natuurlijk wel voor zorgen. Minister Asscher hecht veel belang aan goed werkgeverschap. Een leven lang leren speelt hierin een belangrijke rol. De minister wil zich hiervoor inzetten en daar goede voorwaarden voor scheppen.’

De transitie in zorg en welzijn vereist nieuwe kennis en vaardigheden. SZW heeft hiervoor een aantal stimuleringsregelingen

Brug-WW

De transitie in zorg en welzijn vereist nieuwe kennis en vaardigheden. SZW heeft hiervoor een aantal stimuleringsregelingen. Zo zijn er scholingsvouchers. Geld dat beschikbaar is voor opleidingen van zorgprofessionals van 50 jaar en ouder. Daarnaast kunnen mensen met een WW-uitkering in aanmerking komen voor de zogenoemde ‘Brug WW’. Kruijsen licht toe: ‘Als een werkgever minimaal een halfjaar werk biedt aan een werknemer met een WW-uitkering, kan hij die laten omscholen. De werknemer wordt betaald vanuit de WW en is vrijgesteld van sollicitatieplicht.’

Lage Inkomens Voordeel

Werkgevers die op zoek zijn naar een manier om medewerkers met een bescheiden inkomen in dienst te nemen en te houden kunnen baat hebben bij het Lage Inkomens Voordeel (LIV). ‘Werkgevers krijgen maximaal 2000 euro korting per jaar voor medewerkers die maximaal 120% van het wettelijk minimumloon verdienen. De werknemers moeten wel 1248 verloonbare uren hebben gewerkt in dat jaar. De korting wordt automatisch aan het eind van elk jaar uitgekeerd/verrekend, werkgevers hoeven dus niets te doen.’

Daarnaast adviseert Kruijsen te kijken naar de dienstverlening van UWV voor scholing en het 4500/45+-project, een banenplan van CNV om mensen van 45 jaar en ouder in te laten stromen in zorg en welzijn. ‘Er zijn genoeg mogelijkheden en ik adviseer dan ook om daar maximaal gebruik van te maken.’

Binnenkort publiceert Zorgpact.nl een overzicht van alle regelingen van SZW, VWS en OCW.