Op deze plaats heb ik eerder mijn geloof in de kracht en potentie van de regionale samenwerking gedeeld. Ik zie dat die boodschap gehoor vindt en dat bij veel partijen in toenemende mate bewustzijn ontstaat dat oplossingen en antwoorden in de regionale context te vinden zijn. De aandacht van landelijke partijen voor de regio en de activiteiten van de Zorgpactbeweging groeit. Er ligt een enorme kans voor de regio om in de komende periode zichtbaar te maken wat die samenwerking oplevert.

'Het zijn spannende maar hoopvolle tijden'

Doekle Terpstra

Het lerend netwerk van het Zorgpact blijft groeien. De Kopgroep is gegroeid naar 65 voorbeelden van goede samenwerking in de zorg en welzijn. Ook is begin dit jaar het zeventiende regionale Zorgpact van start gegaan: Zorgpact Rotterdam. Dit Zorgpact is een mooi voorbeeld van een actieve rol voor de gemeente. In dit e-zine spreken we hierover met wethouder Hugo de Jonge.

Vandaag maakte minister Bussemaker bekend dat het aantal toekenningen van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) voor Zorg en Welzijn is gegroeid met vier. In totaal zijn er nu elf aanvragen uit Zorg en Welzijn gehonoreerd sinds de start van het Zorgpact. Een mooi bewijs dat deze sector goed in staat is dergelijke PPS constructies met onderwijs vorm te geven. Er zijn nog drie RIF rondes te gaan, dus aarzel niet hier werk van te maken als u steun zoekt voor uw duurzame samenwerking.

De resultaten van de regionale aanpak worden meer zichtbaar. We zien de resultaten op bijeenkomsten zoals de recente themabijeenkomst voor leren in de praktijk in Meppel of de bijeenkomst over zij-instromers, dat we met het UWV en MBO Amersfoort organiseerden.

Eveneens ben ik enthousiast over de eerste Volgspots. Binnen het Zorgpact gebruiken we deze nieuwe methode om voortgang in de regio te bespreken. Het gaat hierbij niet om goed of fout, maar om het leren. Hoe kunnen we volgen wat er gebeurt in bredere context? Het is een manier om elkaar een spiegel voor te houden. Niet om elkaar de maat te nemen, maar om ervaringen te delen. Ik zie dit als een veelbelovend alternatief op klassieke monitoring.

Echter, ik zie voor de komende periode ook een risico: als er extra middelen komen voor de zorg, bestaat het gevaar dat financiële middelen gefragmenteerd worden ingezet via klassieke programma’s en subsidies. Wat we nu juist nodig hebben, zijn nieuwe regionale samenwerkingen om de werkplek en het onderwijs van de toekomst vorm te geven. Opleiden voor de regio is hierbij een speerpunt. Deze initiatieven en coalities hebben vooral tijd en ruimte nodig, het geld is een afgeleide. Ik roep u op om de inhoud leidend te laten zijn voor duurzame samenwerking.

Kortom: het zijn spannende maar hoopvolle tijden. Ik ben ervan overtuigd dat regio één van de sleutelwoorden wordt van de komende tijd. Laten we er samen voor zorgen dat we de samenwerking in de regio en de triple helix in ons DNA krijgen en de beweging verduurzamen.

Doekle Terpstra, aanjager Zorgpact