Alleen samen creëren we vernieuwing in de zorg! Dat was de titel van het pamflet waarmee we het Zorgpact in juli 2015 aftrapten. We zijn nu 3,5 jaar verder en deze oproep is actueler dan ooit. Met het Zorgpactprogramma is een beweging van duizenden organisaties en tienduizenden professionals en studenten zorg en welzijn gemobiliseerd. Ik ben diep onder de indruk van de energie van deze beweging en de innovaties die samenwerkingen overal in het land nu al gerealiseerd hebben. Het is een stille revolutie, waar een ongekende kracht van uitgaat.

"Het is een groot compliment dat deze vernieuwings- beweging ook na 2018 actief gefaciliteerd blijft"

Doekle Terpstra

De ministeries van OCW en VWS kozen met het Zorgpact voor een nieuwe manier van  werken: de regionale samenwerking echt centraal stellen en het programmateam in een faciliterende rol. Het is een groot compliment voor de betrokken zorg-, welzijns-, onderwijs en overheidsorganisaties dat deze vernieuwingsbeweging ook na 2018 actief gefaciliteerd blijft. Met onder meer het Actieprogramma Werken in de Zorg van het kabinet, de Actie-agenda Leven Lang Ontwikkelen van de SER en de verschillende projecten en programma’s vanuit koepelorganisaties en andere maatschappelijke instellingen zijn regionale samenwerkingen verzekerd van steun. Steun voor een cultuuromslag in zorg en welzijn. Steun voor meer samen investeren in huidige en toekomstige zorgprofessionals. Steun voor een groot maatschappelijk doel: dat iedereen de best mogelijke zorg krijgt.

De inspanningen van het Zorgpact en de resultaten van de regionale samenwerkingen maken we op dit moment van overdracht voor u inzichtelijk. In dit e-zine laten we zien wat er op allerlei vlakken is bereikt, daarbij dankbaar gebruik makend van de vele prachtige verhalen die we de afgelopen jaren hebben opgetekend. Van succesvolle innovaties uit de Kopgroep tot baanbrekende ontwikkelingen in de Regionale Zorgpacten. Verhalen over samenwerking tussen studenten van verschillende disciplines, maar bijvoorbeeld ook over het Bestuurlijk Lerend Netwerk, waarin bestuurders hun dilemma’s met elkaar delen..

Ook zetten we in deze uitgave op een rijtje wat we gedaan hebben, wat er is bereikt en hoe onze resultaten en inzichten een vervolg krijgen. Wilt u meer weten of bent u op zoek naar nog meer inspirerende verhalen? Neem dan een kijkje op de website en zie zelf hoe vernieuwend leren en werken in zorg en welzijn steeds meer gestalte krijgt. Ik wens u veel succes in huidige en toekomstige samenwerkingen, want: alleen samen creëren we vernieuwing in de zorg!

Doekle Terpstra